Stilstaan… en in beweging komen

Welkom bij Praktijk IJsselveluwe

Jezelf zijn, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen. Je vrij voelen en vrij kunnen bewegen in je eigen lichaam. Doen wat bij je past. Een beeld hebben van jezelf en tegelijk nieuwsgierig blijven naar jezelf. Zo zou jezelf zijn moeten zijn, zijn zoals jij bent.

Wanneer dit niet het geval is, en je belemmeringen merkt in je denken of in het gevoelsmatige contact met je lichaam, dan is het goed iets te veranderen. Hulp zoeken kan dan een eerste stap zijn. Bij Praktijk IJsselVeluwe worden mensen van alle leeftijden geholpen met de moeilijkheden die ze bij zichzelf bemerken. Kennis van de psychologie en kennis over het lichaam & bewegen worden ingezet om een passende behandeling te bieden. Het doel van de behandeling is mensen te helpen om zichzelf te zijn en te blijven. Daarbij wordt de wijsheid van de jeugd gebruikt en de lenigheid van ouderen. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar dat is het niet. Wees welkom om dit te ontdekken.


Behandelingen

Jeugd

Bij Praktijk IJsselVeluwe is er aandacht voor verwerking. De hulp is gericht om het kind weer

veiligheid en ontspanning te laten vinden in zichzelf en in het contact met de ouders.

Volwassenen

Bij Praktijk IJsselVeluwe gaat het om de wisselwerking tussen stilstaan bij jezelf- en het in contact zijn

met anderen. Vanuit jouw unieke vertrekpunt treedt je de wereld tegemoet.

Behandelingen

Werkwijze

Intakegesprek

Voorafgaand aan de intake wordt je gevraagd éen of meerdere vragenlijsten in te vullen. Vervolgens wordt er in het intakegesprek met je gesproken over je klachten, je actuele leefsituatie en leefstijl; en staan we stil bij belangrijke informatie uit je voorgeschiedenis.

Advies en behandelovereenkomst

Wanneer je je kunt vinden in het advies, stellen we gezamenlijk een behandelovereenkomst op. Hierin staan de doelen van de behandeling en de wijze waarop we hieraan met elkaar gaan werken.

Evaluaties

Naast tussentijdse evaluatiemomenten volgt er bij afronding een evaluatie waarin wordt stilgestaan bij: de voortgang van de behandeldoelen; het verloop van de oorspronkelijke klachten bij

aanmelding; en de algehele tevredenheid over de geboden hulp.

Afronding

In het meest gunstige scenario zijn na de behandeling je klachten verminderd en is er aan je hulpvraag voldaan. Het kan ook zijn dat dit deels is bereikt en je een advies krijgt hoe het proces zelfstandig te vervolgen.

Praktijk IJsselveluwe

Is gevestigd in:

Medisch Centrum Beekstraat

Beekstraat 43

8162 HA Epe

Openingstijden

Maandag t/m donderdag

9.00 uur tot 18.00 uur


Vrijdag

van 9.00 tot 13.00 uur


Wachttijd

10-12 weken

Stilstaan bij jezelf… Even de tijd nemen. Bezinnen. Je zintuigen gebruiken. Hoe gaat het met mij? Eigen plek. Waarnemen van wat er is. Eigenheid. In het nu. Lichaamssignalen. Reflectie. Oriënteren. Aandacht. Gevoelens en gedachten. Evenwicht. Naar binnen gericht zijn. Richting bepalen. Moment. Zelfbewust. Stand houden. Innerlijk kompas. Vertrouwen hebben. Vertrekpunt. Ik. Balans. Perspectief nemen. Spiegel. …En in beweging komen. Actie. Eigen kracht aanspreken. Loslaten. Aanpakken. Beroering. Naar de ander toe. Vertragen en versnellen. Afzetten. Aanspelen. Ritme vinden. Perspectieven zien. Ontvangen. Tempo. De sprong wagen. Onderweg zijn. Energie. Dynamiek. In gang zetten. Een gebaar maken. Plaatsnemen. Activeren.


(c)2023