Werkwijze volwassenen

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Intakegesprek

Voorafgaand aan de intake word je gevraagd éen of meerdere vragenlijsten in te vullen. Vervolgens wordt er in het intakegesprek met je gesproken over je klachten, je actuele leefsituatie en leefstijl; en staan we stil bij belangrijke informatie uit je voorgeschiedenis. Daarna worden er een aantal lichamelijke oefenvormen gedaan waarin met je mee wordt gekeken naar aspecten van de motoriek en lichaamsbeleving. Dit alles heeft tot doel de klachten te verhelderen en vast te stellen wat er aan de hand is. Op basis van de verzamelde gegevens, krijg je een advies over het vervolg.

Advies en behandelovereenkomst

Wanneer je je kunt vinden in het advies, stellen we gezamenlijk een behandelovereenkomst op. Hierin staan de doelen van de behandeling en de wijze waarop we hieraan met elkaar gaan werken. Dit is informatie over het verwachte aantal sessies en de methode van werken, maar kan ook afspraken bevatten over het contact met andere belangrijke betrokkenen.

Een behandeling wordt altijd op maat gemaakt. Daarbij geldt dat gestreefd wordt behandeling zo kort mogelijk en zo lang als nodig te laten duren. Afhankelijk van de klachten, moeilijkheden en mogelijkheden in jouw situatie wordt er gekozen voor een passende behandelmethode. Soms is dit een helder vastgelegde werkwijze volgens een effectief gebleken protocol. Het kan ook zijn dat de methode minder vast ligt en al werkende meer vorm krijgt. In alle gevallen wordt er gedurende het proces met je gekeken naar de voortgang van de doelen; de verandering in de klachten en of we in de samenwerking op de goede weg zijn met elkaar.

Evaluaties

Naast tussentijdse evaluatiemomenten volgt er bij afronding een evaluatie waarin wordt stilgestaan bij: de voortgang van de behandeldoelen; het verloop van de oorspronkelijke klachten bij aanmelding; en de algehele tevredenheid over de geboden hulp. Hiervoor worden je twee (korte) vragenlijsten toegestuurd.

Afronding

In het meest gunstige scenario zijn na de behandeling je klachten verminderd en is er aan je hulpvraag voldaan. Het kan ook zijn dat dit deels is bereikt en je een advies krijgt hoe het proces zelfstandig te vervolgen. Wanneer de klachten nog onvoldoende zijn verholpen en/of de hulpvraag is veranderd, kun je ook worden doorverwezen naar meer specialistische GGZ hulpverlening.

Praktijk IJsselVeluwe

Is gevestigd in:

Medisch Centrum Beekstraat

Beekstraat 43

8162 HA Epe

Openingstijden

Maandag t/m donderdag

9.00 uur tot 18.00 uur


Vrijdag

van 9.00 tot 13.00 uur


Wachttijd

10-12 weken

Stilstaan bij jezelf… Even de tijd nemen. Bezinnen. Je zintuigen gebruiken. Hoe gaat het met mij? Eigen plek. Waarnemen van wat er is. Eigenheid. In het nu. Lichaamssignalen. Reflectie. Oriënteren. Aandacht. Gevoelens en gedachten. Evenwicht. Naar binnen gericht zijn. Richting bepalen. Moment. Zelfbewust. Stand houden. Innerlijk kompas. Vertrouwen hebben. Vertrekpunt. Ik. Balans. Perspectief nemen. Spiegel. …En in beweging komen. Actie. Eigen kracht aanspreken. Loslaten. Aanpakken. Beroering. Naar de ander toe. Vertragen en versnellen. Afzetten. Aanspelen. Ritme vinden. Perspectieven zien. Ontvangen. Tempo. De sprong wagen. Onderweg zijn. Energie. Dynamiek. In gang zetten. Een gebaar maken. Plaatsnemen. Activeren.


(c)2023